НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

До уваги:

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Забезпечує викладання освітньої програми «Інтелектуальні комп'ютерні системи управління».
Кафедра готує спеціалістів ( бакалаврів, магістрів та докторів філософіі) – системотехніків з розробки, дослідження та експлуатації комп’ютерних систем та технологій.
Спеціальність охоплює: найбільш поширені мови та технології програмування, операційні та прикладні програмні системи; засоби автоматизації проектування та програмування; комп’ютерно-інтегровані технології управління виробництвом та складними системами; математичні методи моделювання та комп’ютерних обчислень; сучасні WEB технології; нові засоби обробки інформації та інтелектуальні технології; телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі; принципи побудови систем прийняття рішень на світових фінансових ринках.
Кафедру очолює відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор Бісікало Олег Володимирович. На кафедрі працюють 20 викладачів – академіків, професорів, доцентів, докторів та кандидатів наук.
Спеціальність вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосувань комп’ютерних систем. Вихованці кафедри працюють та продовжують освіту в США, Великобританії, Германії, Нідерландах, Ізраїлі та ін. у провідних університетах та відомих світових фірмах: Microsoft, Google, Goldman Sachs, Sky It Group, SmartExe, ARNO GROUP, ECI Telecom, Texas Instruments, Siemens. Існує постійний попит на таких спеціалістів і у провідних фірмах України та Вінниччини Вінітерактив, Делфі, Плейтіка, Спільна Справа, Епам та ін.
Докладніше


126 – «Інформаційні системи та технології»

Забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи»

Багаторічна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі АІІТ заснована на балансі 3-х складових – програмної, апаратної та системної. Якість такої фундаментальної підготовки для IT-фахівців дозволила випускникам кафедри АІІТ зайняти лідируючі позиції у Вінницьких фірмах. Але тепер уже актуальні потреби ІТ-підприємств диктують нам вимоги, в яких головний акцент зміщується на програмно-системну підготовку високого рівня. Ось чому кафедра АІІТ забезпечує НОВУ освітню програму «Інтелектуальні інформаційні системи» для елітної групи та ГАРАНТУЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВСІХ ВИПУСКНИКІВ!

Спеціальність охоплює засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови комп’ютерних комунікацій та систем; теоретичні та прикладні засади побудови і впровадження інтелектуальних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та комп’ютерних систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Наукові школи кафедри АІІТ, що мають багаторічний успішний досвід підготовки кандидатів та докторів наук, пропонують випускникам спеціальності подальше навчання за освітніми рівнями магістра та доктора філософіі у сфері обробки мультимедійної інформації, проектування та підтримки складних програмних систем, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерної лінгвістики.

Проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму гарантовано. Зокрема у фірмах Win Interactive, Delphi, Playtika, Спільна справа тощо, які очолюють та в яких здебільшого працюють вихованці кафедри АІІТ, вже зараз налагоджено і запущено в дію програми раннього залучення студентів у реальні практичні проекти, де якраз і виявляється необхідність ґрунтовної програмно-системної  підготовки.

Охоплює:

 • сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів;
 • найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи;
 • засоби автоматизації проектування та програмування;
 • локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики;
 • математичні методи моделювання та управління;
 • методи обробки та передачі інформації;
 • принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем;
 • нові інформаційні технології;
 • телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі;
 • принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Програму підготовки бакалаврів повністю погоджено з лідерами ІТ-галузі України – узагальненим об’єктом діяльності майбутніх фахівців є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки. Тому проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму ГАРАНТОВАНО
Докладніше

Персонал:

Завідувач кафедри, професор
Бісікало Олег Володимирович (докладно)


 • доцент: 12
 • старший лаборант: 1
 • професор: 4
 • інженер 1-ї категорії: 2
 • декан: 1

Публікації (з репозиторіїв університету)

 • Методичні вказівки : 5
 • Навчальні посібники : 11
 • Підручники : 2
 • Монографії : 4
 • Тези доповідей : 321
 • Презентації : 2
 • Статті : 262
 • Книги : 1
 • Збірники наукових праць : 5
 • Документи : 1
 • Авторські свідоцтва : 6
 • Патенти : 63
 • Свідоцтва про право на твір : 22
 • Інші : 11
 • Реферати : 5

 • Методичні вказівки : 26
 • Навчальні посібники : 11
 • Лекції : 1
 • Навчальні програми : 18
 • Робочі програми : 13
 • Підручники : 2
 • Практикум : 3
 • Лабораторні роботи : 1
 • Пакети завдань та тестів ККР : 3
 • Випускові роботи : 250

Новини

Фото
опубл. Кабачій Владислав Володимирович

Викладач кафедри АІІТ прийняв участь у фокус-групі по обговоренню проєкту
«Програми грантового фінансування підприємців-початківців Вінницької області»
 
За участі підприємців, керівників та власників підприємств, в рамках проєкту «Зміцнення інфраструктури бізнесу Вінницької області» 26-27.03.24 у м. Вінниця пройшли засідання фокус-груп на яких активно ...

Фото
опубл. Кабачій Владислав Володимирович

Побачила світ книга з унікальною методологією!
ГРА "ЄДНІСТЬ". ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОГО РІВНЯ КУЛЬТУРИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ.
Навчально-практичний посібник для інтелектуалів. 
Автором книги є Анатолій Жуковський, методолог на лідер всеукраїнської команди Школи "Єдність",
членом якої є і доцент кафедри АІІТ Владислав Кабачій. 
 
Книга увібрала в себе як історію ...

Фото
опубл. Кулик Ярослав Анатолійович

ChatGPT не зміг зрозуміти більш як половину з 517 питань зі Stack Overflow
Дослідники з Університету Пердью у США виявили, що 52% всіх відповідей ChatGPT у сфері програмування є неправильними. Про це повідомляє TechRadar.
Дослідники проаналізували 517 запитань зі Stack Overflow. Їх поставили безплатній версії ChatGPT 3.5 та порівняли відповіді з тими, які дають люди.
Експерти перевірили помилки ...

Фото
опубл. Бісікало Олег Володимирович

Четверокурсниця кафедри АІІТ Марія Форкалюк вже вдруге стажувалася в Австрії
Ще два місяці провела студентка 4-го курсу спеціальності 174 - Автоматизація,  компютерно-інтегровані технології та робототехніка Марія Форкалюк у місті Вінер-Нойштадт, Австрія.
Протягом вже другої мобільності за програмою Erasmus+, організованої в університеті безперервної освіти Кремс, ...