НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

До уваги:

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Забезпечує викладання освітньої програми «Інтелектуальні комп'ютерні системи управління».
Кафедра готує спеціалістів ( бакалаврів, магістрів та докторів філософіі) – системотехніків з розробки, дослідження та експлуатації комп’ютерних систем та технологій.
Спеціальність охоплює: найбільш поширені мови та технології програмування, операційні та прикладні програмні системи; засоби автоматизації проектування та програмування; комп’ютерно-інтегровані технології управління виробництвом та складними системами; математичні методи моделювання та комп’ютерних обчислень; сучасні WEB технології; нові засоби обробки інформації та інтелектуальні технології; телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі; принципи побудови систем прийняття рішень на світових фінансових ринках.
Кафедру очолює Заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор Квєтний Роман Наумович. На кафедрі працюють 20 викладачів – академіків, професорів, доцентів, докторів та кандидатів наук.
Спеціальність вважається найбільш універсальною на ринку праці саме тому, що охоплює дуже велике коло застосувань комп’ютерних систем. Вихованці кафедри працюють та продовжують освіту в США, Великобританії, Германії, Нідерландах, Ізраїлі та ін. у провідних університетах та відомих світових фірмах: Microsoft, Google, Goldman Sachs, Sky It Group, SmartExe, ARNO GROUP, ECI Telecom, Texas Instruments, Siemens. Існує постійний попит на таких спеціалістів і у провідних фірмах України та Вінниччини Вінітерактив, Делфі, Плейтіка, Спільна Справа, Епам та ін.


126 – «Інформаційні системи та технології»

Забезпечує викладання НОВОЇ для ВНТУ освітньої програми «Інтелектуальні інформаційні системи»

Багаторічна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі АІІТ заснована на балансі 3-х складових – програмної, апаратної та системної. Якість такої фундаментальної підготовки для IT-фахівців дозволила випускникам кафедри АІІТ зайняти лідируючі позиції у Вінницьких фірмах. Але тепер уже актуальні потреби ІТ-підприємств диктують нам вимоги, в яких головний акцент зміщується на програмно-системну підготовку високого рівня. Ось чому кафедра АІІТ забезпечує НОВУ освітню програму «Інтелектуальні інформаційні системи» для елітної групи та ГАРАНТУЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВСІХ ВИПУСКНИКІВ!

Спеціальність охоплює засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови комп’ютерних комунікацій та систем; теоретичні та прикладні засади побудови і впровадження інтелектуальних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та комп’ютерних систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

Наукові школи кафедри АІІТ, що мають багаторічний успішний досвід підготовки кандидатів та докторів наук, пропонують випускникам спеціальності подальше навчання за освітніми рівнями магістра та доктора філософіі у сфері обробки мультимедійної інформації, проектування та підтримки складних програмних систем, інтелектуального аналізу даних, комп’ютерної лінгвістики.

Проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму гарантовано. Зокрема у фірмах Win Interactive, Delphi, Playtika, Спільна справа тощо, які очолюють та в яких здебільшого працюють вихованці кафедри АІІТ, вже зараз налагоджено і запущено в дію програми раннього залучення студентів у реальні практичні проекти, де якраз і виявляється необхідність ґрунтовної програмно-системної  підготовки.

Охоплює:

 • сучасні технічні засоби персональних комп’ютерів;
 • найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи;
 • засоби автоматизації проектування та програмування;
 • локальні мікропроцесорні системи управління та автоматики;
 • математичні методи моделювання та управління;
 • методи обробки та передачі інформації;
 • принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем;
 • нові інформаційні технології;
 • телекомунікаційні та комп’ютерні системи і мережі;
 • принципи побудови систем та прийняття рішень в умовах невизначеності, а саме при здійснені операцій на світових фінансових ринках.

Програму підготовки бакалаврів повністю погоджено з лідерами ІТ-галузі України – узагальненим об’єктом діяльності майбутніх фахівців є процеси обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки. Тому проходження виробничої практики та подальше працевлаштування на провідних ІТ-підприємствах м. Вінниці для всіх студентів, що успішно виконують освітню програму ГАРАНТОВАНО

Склад:

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 16.05.2013р.
Квєтний Роман Наумович (докладно)


 • доцент: 14
 • завідувач лабораторіями: 1
 • інженер 1-ї категорії: 1
 • провідний інженер: 1
 • професор: 3
 • старший викладач: 2
 • старший лаборант: 1

Публікації (з репозиторіїв університету):

 • Монографії : 4
 • Тези доповідей : 113
 • Презентації : 1
 • Статті : 197
 • Патенти : 51
 • Реферати : 5

 • Методичні вказівки : 10
 • Навчальні посібники : 4
 • Лекції : 1
 • Навчальні програми : 18
 • Робочі програми : 11
 • Практикум : 2
 • Лабораторні роботи : 1
 • Пакети завдань та тестів ККР : 3

Hовини:

Фото
опублік. Гармаш Володимир Володимирович


13-15 березня 2019 року на кафедрі автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій відбулося засідання секції "Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій" XLVIII Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету.
На засіданні було представлено понад 60 доповідей.
Свої доповіді представили ...

опублік. Маслій Роман Васильович

18-19 січня 2018 р. на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки відбулися захисти магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології». Кращі з них представлено на сайті.перейти... докладно...

опублік. Гармаш Володимир Володимирович

XI Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
(WEB конференція)
«Комп`ютерні інтелектуальні системи та мережі»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у ХI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп`ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2018) присвяченій 10-річчю ...